Khandesh College Education Society's
POST GRADUATE COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY & RESEARCH, JALGAON
Affiliated to K.B.C. North Maharashtra University, Jalgaon.

Managing Council


Sr. No Photo Name Designation
01 Shri Nandkumar Gopal Bendale President
02 Adv. Prakash Baskar Patil Vice President
03 Adv. Sitaram Sravan Falak Secretary
04 Shri Suresh Ramkrishna Chirmade Treasurer
05 Adv. Pramod Ninu Patil Joint Secretary
06 Shri Harish Shamlal Milwani Member
07 Shri Charudatta Shridhar Gokhale Member
08 Shri Laxmikant Tukaram Chaudhari Member
09 Shri Sudhir Gopal Bendale Member
10 Shri Dnyandeo Totaram Patil Member
11 Dr. Sau. Minakshi Vijaykumar Waykole Member
12 Dr. Harshwardhan Arvind Jawale Member
13 Shri Shrikant Sitaram Maniyar Member


Scroll To Top